Books

Marathi Books by Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Books

Marathi Books List

 

  Page Number : 2

 Page No. 

1 2 3 4 5
No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  31
 4142
 बापुंची पत्रे- १, आश्रमांतील स्त्रियांस  कालेलकर काका  नवजीवन प्रकाशन मंदीर, अहमदाबाद
 1950  
  32
 4143
 बापुंची पत्रे- १, आश्रमांतील स्त्रियांस  कालेलकर काका  नवजीवन प्रकाशन मंदीर, अहमदाबाद
 1950  
  33
 7168
 महात्मा गांधी यांचे संकलित वाडःमय - खंड ३६ (फेब्रुवारी १९२८ - जून १९२८)  प्रकाशकिय, रा. प्र. कानिटकर - अनुवाद  महात्मा गांधी वाडःमय समिति, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - १
 1977  
  34
 7169
 महात्मा गांधी यांचे संकलित वाडःमय - खंड ४६ (१६ एप्रिल १९३१ - १७ जून १९३१)  प्रकाशकिय, रा. प्र. कानिटकर - अनुवाद  माहिती व नभोवाणी मंत्रालय, भारत सरकार
 1979  
  35
 6366
 महात्मा गांधी यांचे संकलित वाडःमय - खंड ४७  प्रकाशकिय, रा. प्र. कानिटकर - अनुवाद  माहिती व नभोवाणी मंत्रालय, भारत सरकार
 1971  
  36
 578
 गांधी विचार दर्शन - सत्याग्रहाची जन्मकथा (दक्षिण अफ्रीकेतील सत्याग्रहाचा इतिहास) खंड - ५  गधी मोहनदास करमचंद, भारदे बाळासाहेब, धर्माधिकारी - अनुवाद  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, कोथरुड, पुणे २९
 1994  
  37
 896
 गांधी विचार दर्शन - सत्याग्रहाची जन्मकथा (दक्षिण अफ्रीकेतील सत्याग्रहाचा इतिहास) खंड - ७  गधी मोहनदास करमचंद, भारदे बाळासाहेब, धर्माधिकारी - अनुवाद  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, कोथरुड, पुणे २९
 1994  
  38
 1920
 गांधी विचार दर्शन - सत्याग्रहाची जन्मकथा (दक्षिण अफ्रीकेतील सत्याग्रहाचा इतिहास) खंड - ५  गधी मोहनदास करमचंद, भारदे बाळासाहेब, धर्माधिकारी - अनुवाद  गांधी वाडःमय प्रकाशन समिति, विद्यापीठ वाडा, पुणे
 1960  
  39
 1921
 गांधी विचार दर्शन - सत्याग्रहाची जन्मकथा (दक्षिण अफ्रीकेतील सत्याग्रहाचा इतिहास) खंड - ५  गधी मोहनदास करमचंद, भारदे बाळासाहेब, धर्माधिकारी - अनुवाद  गांधी वाडःमय प्रकाशन समिति, विद्यापीठ वाडा, पुणे
 1960  
  40
 1085
 चित्रे व चरित्रे  गांधी महात्मा  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, कोथरुड, पुणे २९
 1995  
  41
 4148
 चित्रे व चरित्रे  गांधी महात्मा  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, कोथरुड, पुणे २९
 1971  
  42
 4149
 चित्रे व चरित्रे  गांधी महात्मा  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, कोथरुड, पुणे २९
 1971  
  43
 5253
 रचनात्मक कार्यक्रम ः त्यांचे अर्थ व स्थान (कॉग्रेस जन्म शताब्दी निमित्त)  गांधी महात्मा  गांधी राष्ट्रीय साहित्य भांडार, जळगांव
 -  
  44
 5254
 रचनात्मक कार्यक्रम ः त्यांचे अर्थ व स्थान (कॉग्रेस जन्म शताब्दी निमित्त)  गांधी महात्मा  गांधी राष्ट्रीय साहित्य भांडार, जळगांव
 -  
  45
 4129
 गांधीजींची पत्रे (गुजराथी आश्रमवासी प्रत्येचे भाषांतर)  गांधी महात्मा  ग्राम-सेवा-मंडळ, वर्धा
 1947  
  46
 4137
 विधायक कार्यक्रम त्यांचे रहस्य व स्थान  गांधी महात्मा  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1946  
  47
 4138
 विधायक कार्यक्रम त्यांचे रहस्य व स्थान  गांधी महात्मा  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1946  
  48
 4139
 विधायक कार्यक्रम त्यांचे रहस्य व स्थान  गांधी महात्मा  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1959  
  49
 4140
 ग्रामसेवा (ग्रामसेवेसंबंधी लेखांचा संग्रह)  गांधी मो. क., पांडुरंग गणेश देशपांडे - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1955  
  50
 4141
 ग्रामसेवा (ग्रामसेवेसंबंधी लेखांचा संग्रह)  गांधी मो. क., पांडुरंग गणेश देशपांडे - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1955  
  51
 4737
 विधायक कार्यक्रम त्यांचे रहस्य व स्थान  गांधी महात्मा  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1959  
  52
 4881
 रचनात्मक कार्यकम ः त्याचे रहस्य व स्थान  गांधी महात्मा  म. प्रां. रचनात्मक समितींचे प्रकाशन
 1942  
  53
 6303
 चित्रे व चरित्रे  गांधी महात्मा  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, कोथरुड, पुणे २९
 1995  
  54
 912
 आरोग्याची किल्ली  गांधी महात्मा, पराग चोळकर - अनु.  परंधाम प्रकाशन, पवनार
 2005  
  55
 1861
 संयम की स्वैराचार, भाग - २  गांधी महात्मा, भाऊ धर्माधिकारी - अनु.  सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला, पुणे- २
 1944  
  56
 1862
 संपूर्ण स्वदेशी  गांधी महात्मा, भाऊ धर्माधिकारी - अनु.  सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला, पुणे- २
 1947  
  57
 2662
 संपूर्ण स्वदेशी  गांधी महात्मा, भाऊ धर्माधिकारी - अनु.  सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला, पुणे- २
 1947  
  58
 4146
 माझ्या स्वप्नांचा भारत  गांधी महात्मा, माधवराव कानिटकर - अनु.  परंधाम प्रकाशन, पवनार
 1970  
  59
 4147
 माझ्या स्वप्नांचा भारत  गांधी महात्मा, माधवराव कानिटकर - अनु.  परंधाम प्रकाशन, पवनार
 1970  
  60
 1860
 माझा स्वप्नांचा भारत  गांधी महात्मा, माधवराव कानिटकर - अनु.  परंधाम प्रकाशन, पवनार
 1969