Books

Marathi Books by Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Books

Marathi Books List

 

  Page Number : 3

 Page No. 

1 2 3 4 5
No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  61
 1468
 माझा स्वप्नांचा भारत  गांधी महात्मा, माधवराव कानिटकर - अनु.  परंधाम प्रकाशन, पवनार
 2007  
  62
 5250
 मंगल प्रभात  गांधी महात्मा, अप्पा पटवर्धन - अनु.  परंधाम प्रकाशन, पवनार
 2004  
  63
 5251
 मंगल प्रभात  गांधी महात्मा, अप्पा पटवर्धन - अनु.  परंधाम प्रकाशन, पवनार
 2004  
  64
 5360
 मंगल प्रभात  गांधी महात्मा, अप्पा पटवर्धन - अनु.  परंधाम प्रकाशन, पवनार
 2004  
  65
 910
 मंगल प्रभात  गांधी महात्मा, अप्पा पटवर्धन - अनु.  परंधाम प्रकाशन, पवनार
 2004  
  66
 2573
 आरोग्याची किल्ली  गांधी महात्मा, रणजित देसाई - संपादक  परंधाम प्रकाशन, पवनार
 1970  
  67
 4135
 आरोग्याची किल्ली  गांधी महात्मा, रणजित देसाई - संपादक  परंधाम प्रकाशन, पवनार
 1970  
  68
 4136
 आरोग्याची किल्ली  गांधी महात्मा, रणजित देसाई - संपादक  परंधाम प्रकाशन, पवनार
 1970  
  69
 4895
 आरोग्याची किल्ली  गांधी महात्मा, रणजित देसाई - संपादक  परंधाम प्रकाशन, पवनार
 1989  
  70
 5908
 नीतिधर्म  गांधी महात्मा, वि. स. सुखठणकर - अनु.  केशव भिकाजी ढवळे, मुंबई
 1958  
  71
 5252
 रचनात्मक कार्यक्रम ः त्यांचे अर्थ व स्थान (कॉग्रेस जन्म शताब्दी निमित्त)  गांधी महात्मा, के. गो. लेले - प्रकाशक निवेदन, श. द. देव - प्रस्तावना  गांधी राष्ट्रीय साहित्य भांडार, जळगांव
 -  
  72
 565
 सर्व धर्म सम भाव  गांधी महात्मा, दा. न. शिखरे -संक.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, कोथरुड, पुणे २९
 1994  
  73
 5313
 सर्व धर्म सम भाव  गांधी महात्मा, दा. न. शिखरे -संक.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, कोथरुड, पुणे २९
 1994  
  74
 5314
 सर्व धर्म सम भाव  गांधी महात्मा, दा. न. शिखरे -संक.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, कोथरुड, पुणे २९
 1994  
  75
 2449
 सर्व धर्म सम भाव  गांधी महात्मा, दा. न. शिखरे -संक.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, कोथरुड, पुणे २९
 -  
  76
 5305
 सर्व धर्म सम भाव  गांधी महात्मा, दा. न. शिखरे -संक.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, कोथरुड, पुणे २९
 1994  
  77
 4128
 मंगल प्रभात  गांधी महात्मा, सहधर्मी - अनु.  ग्राम-सेवा-मंडळ, वर्धा
 1946  
  78
 915
 विधायक कार्यक्रम  गांधी मो. क.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2007  
  79
 873
 सत्याचे प्रयोग अथवा आत्मकथा  गांधी मोहनदास करमचंद, सीताराम पुरुषोत्तम पटवर्धन - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2007  
  80
 874
 सत्याचे प्रयोग अथवा आत्मकथा  गांधी मोहनदास करमचंद, सीताराम पुरुषोत्तम पटवर्धन - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2007  
  81
 875
 सत्याचे प्रयोग अथवा आत्मकथा  गांधी मोहनदास करमचंद, सीताराम पुरुषोत्तम पटवर्धन - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2007  
  82
 876
 सत्याचे प्रयोग अथवा आत्मकथा  गांधी मोहनदास करमचंद, सीताराम पुरुषोत्तम पटवर्धन - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2007  
  83
 3566
 ग्रामसेवा (ग्रामसेवेसंबंधी लेखांचा संग्रह)  गांधी मो. क., पांडुरंग गणेश देशपांडे - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1955  
  84
 3495
 ग्रामसेवा (ग्रामसेवेसंबंधी लेखांचा संग्रह)  गांधी मो. क., पांडुरंग गणेश देशपांडे - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1955  
  85
 5954
 ग्रामसेवा (ग्रामसेवेसंबंधी लेखांचा संग्रह)  गांधी मो. क., पांडुरंग गणेश देशपांडे - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 -  
  86
 5955
 ग्रामसेवा (ग्रामसेवेसंबंधी लेखांचा संग्रह)  गांधी मो. क., पांडुरंग गणेश देशपांडे - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 -  
  87
 984
 चारित्र्य आणि राष्ट्रनिर्माण  गांधी मो. क., वालजी गोविन्दजी देसाई - संक्षिप्त संपा.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2005  
  88
 906
 चारित्र्य आणि राष्ट्रनिर्माण  गांधी मो. क., वालजी गोविन्दजी देसाई - संक्षिप्त संपा.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2004  
  89
 590
 सत्याचे प्रयोग अथवा आत्मकथा  गांधी मोहनदास करमचंद, सीताराम पुरुषोत्तम पटवर्धन - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1994  
  90
 583
 मंगल प्रभात  गांधी मो.क., अप्पा पटवर्धन - अनु.  परंधाम प्रकाशन, पवनार
 1992