Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Gujarathi Books List

 

  Page Number : 26

 Page No. 

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  751
 6623
 स्मृति - प्रसंगो (भारत आने आफ्रिकाना विविध सांस्कृतिक प्रवाहोनुं अवलोकन अने चितन)  विनोबा, प्यारेलालजी  साहित्य संगम, राजकोट
 1957  
  752
 6814
 स्वराज अेटले शुं?  विनोबा, प्यारेलालजी  गूजरात विद्यापीठ अमदाबाद
 1956  
  753
 6508
 स्वातंत्र्य संग्राम  विनोबा, प्यारेलालजी  स्वातंत्र्य इतिहास समिती, सूरत
 1975  
  754
 3835
 स्वातंत्र्य-संगामनी वसंत (१९१७थी १९३१ ना सत्यागह)  विनोबा, प्यारेलालजी  नॅशनल बुक ट्रस्ट, इन्डिया, ए-५ ग्रीन पार्क, नवी दिल्ली - १६
 2000  
  755
 6855
 स्वदेशी आने सत्याग्रह  शाह दशरथलाल, पटेल चूनीलाल ब. - अनुवाद  गूजरात विद्यापीठ, अमदाबाद
 2007  
  756
 7120
 स्वदेशीनो घेरो (विदेशी कापड सामेनी चोकीनु स्वरुप)  प्रकाशकीय  -
 -  
  757
 5115
 सर्वधर्म प्रार्थना पीयूष  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1983  
  758
 662
 सर्वोदय आने भूदानयज्ञ  महेता बबलभाई  यज्ञ प्रकाशन, वडोदरा
 1953  
  759
 6699
 सर्वोदय गांधी ः सवासो (स्मृतिग्रंथ)  पंड्या जयन्त, मोदी अमृत - संपादको  अ. भा. सर्वोदय समेंलन, सावरकुंडला, भावनगर
 1994  
  760
 5118
 सर्वोदयनो सिध्दांत  प्रकाशकिय  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1951  
  761
 5485
 सर्वोदयनी वातो - भाग - १  महेता बबनभाई  बालगोविद कुबेरदासनी कंपनी, अमदाबाद
 1957  
  762
 6622
 सर्वोदयनी केळवणी (वर्धा योजना) आचार्य कपालानीजी कृत धी लेटेस्ट फॅड)  पटेल गोपालदास जिवाभाई - अनुवादक  गूजरात विद्यापीठ, अमदाबाद
 1956  
  763
 4867
 सर्वोदयनी जीवनकथा (रचनात्मक नागरिकधर्म)  पटेल गोपालदास जीवाभाई - अनु.  ह्यु* *ु*र्‍ु ुु*ं*व्र्ु रुु*ुह्रुर्‍ु ु*व्ु*ु*, *ुर्े*ुश्र्ु*ु *हृुय्ुरुु**, *व्ुब्ुळ्ुुब्
 1942  
  764
 6223
 सरदार वल्लभभाई - भाग - २  परीख नरहरि व्दा. - संपा  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1952  
  765
 5125
 सरदार अने गांधीजी  विनोबा, प्यारेलालजी  सरदार वल्लभभाई पटेल मेमॉरियल सोसा शाहीबाग, अहमदाबाद
 1981  
  766
 5486
 सरदारश्रीनी प्रतिमा भाग - ३  मुकुलभाई - संपा.  गूजरात विद्यापीठ, अमदाबाद
 1970  
  767
 6707
 संयुक्त समिती आने औद्योगिक लोकशाहीनां मंडाण  प्रकाशकीय  मजूर महाजन संघ, अमदवाद
 1948  
  768
 4377
 संक्षिप्त केळवणी वडे कान्ति - २ (स्वराज्यनी पहेली पचीसी)  विनोबा, प्यारेलालजी  गूजरात विद्यापीठ, अमदाबाद
 1973  
  769
 4376
 संक्षिप्त केळवणी वडे कान्ति (गू.विद्यापीठ ः इतिहास आने कार्य)  विनोबा, प्यारेलालजी  गूजरात विद्यापीठ, अमदाबाद
 1968  
  770
 6228
 संक्षिप्त जिवनकथा - जवाहरलाल नेहरु  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1965  
  771
 6235
 संक्षिप्त जिवनकथा - जवाहरलाल नेहरु  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1954  
  772
 5344
 संक्षिप्त जिवननुं परोढ  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1969  
  773
 4336
 संक्षिप्त जिवननुं परोढ  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1969  
  774
 649
 संक्षिप्त जिवननुं परोढ  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1969  
  775
 4965
 संस्मरणो  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1967  
  776
 444
 संस्मरणो खादी और  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1967  
  777
 5106
 ग्राम भजन मंडळी  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1960  
  778
 4419
 ग्रामपंचायतनो कायदो (मूळ अंग्रेजीनो तरजुमो)  परीख नरहरि व्दा. - संपा  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1940  
  779
 5149
 ग्रामोद्योग प्रवृत्ति (जे.सी.कुमारप्पाना व्हाय ध विलेज मूवमेन्ट नो अनुवाद)  पारेख नगीनदास - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1945  
  780
 4959
 ग्रामसेवाना दस कायक्रमो  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1949  
1