Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Gujarathi Books List

 

  Page Number : 8

 Page No. 

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  211
 4918
 अेकला जाने रे (गांधीजीनी नोआखाली धर्मयात्रानी डायरी)  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1956  
  212
 2944
 अेकलो जाने रे (गांधीजीना नोआखालीनी धर्मयात्रानी डायरी)  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1956  
  213
 7152
 आपणे बापुनां मनख (विजयभाईनी वातो - २)  विनोबा, प्यारेलालजी  बालगोविद प्रकाशन, गांधीमार्ग, अहमदाबाद
 1972  
  214
 4993
 आपणा गांधीजी  बुच पुरातन  गूर्जर ग्रंथरत्न कार्यालय, अमदाबाद
 1946  
  215
 6694
 आपणी स्वराज यात्रा (१८५९ थी १९४१)  विनोबा, प्यारेलालजी  माहिती खातुं गुजरात सरकार, अमदाबाद
 -  
  216
 4366
 आवा हता बापु (ख्र्ड्ढद्य द्वद्म ख़्ददृध्र् क्रठ्ठदड्डण्त्त्र्त् )  राव यू.आर.  पब्लिकेशन्स डिविझन, भारत सरकार
 1976  
  217
 4937
 आवा हता बापु (सोमेश पुरोहितना महामानवके विविध रुपनो अनुवाद)  पारेख बालुभाई - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1971  
  218
 3816
 आश्रमना आंगणामां  भट्ट तनसुख  साबरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट, गांधी स्मारक संगहालय, अहमदाबाद
 1981  
  219
 6473
 अहिसा  मांकड डोलरराय  मंगल प्रभात प्रकाशन, पालडी, अहमदाबाद
 1969  
  220
 5146
 अहिसा विवेचन  मशरुवाला किशोरलाल घ.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1952  
  221
 5147
 अहिसा विवेचन  मशरुवाला किशोरलाल घ.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1952  
  222
 4923
 अहिसानी तालीम  शुक्ल चंद्रशंकर प्राणशंकर - अनुवादक  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1943  
  223
 5054
 अहिसानी तालीम  शुक्ल चंद्रशंकर प्राणशंकर - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1943  
  224
 4338
 आंसु पुछवा जाउं छुं (पोताना जिवनना छेल्ला पंदर महिना दरमियान कोमी दावानण ठारवा गांधीजीअे अेकलवीरनी जेम आत्मबणथी चलावेला संगामनी झांखी - प्यारेलाल कृत पूर्णाहुति ना आधारे)  प्यारेलाल, देसाई मणिलाल - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2002  
  225
 4374
 आंसु पुछवा जाउं छुं (पोताना जिवनना छेल्ला पंदर महिना दरमियान कोमी दावानण ठारवा गांधीजीअे अेकलवीरनी जेम आत्मबणथी चलावेला संगामनी झांखी - प्यारेलाल कृत पूर्णाहुति ना आधारे)  प्यारेलाल, देसाई मणिलाल - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2008  
  226
 6281
 ओतराती दीवालो  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 2007  
  227
 4407
 आत्मरचना अथवा आश्रमी केळवणी  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1946  
  228
 2575
 आत्मरचना अथवा आश्रमी केणवणी  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1946  
  229
 4343
 आत्मरचना अथवा आश्रमी केणवणी भाग - १ ः आश्रमवासीना बाह्य आचारो  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1956  
  230
 4344
 आत्मरचना अथवा आश्रमी केणवणी भाग - २ ः आश्रमवासीना सामाजिक सिध्दान्तो  विनोबा, प्यारेलालजी  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1956  
  231
 5046
 आत्म-शोधनमाला  पटेल कुसुमबहेन  मगनभाई देसाई अने विठ्ठलदास कोठारी शताब्दी महोत्सव समिती
 1997  
  232
 7337
 आखरी फैसलो भाग २  विनोबा, प्यारेलालजी  गुर्जर ग्रंथरत्न कार्यालय, अहमदाबाद
 1930  
  233
 5119
 आजना समय साथे गांधीजीनुं औचित्य ः थोडुंक चितन  पटवारी प्रभुदास बालुभाई  प्रभुदास बालुभाई पटवारी, राजभवन, मद्रास
 -  
  234
 3756
 आझादीनी बीजि लडाई (पराधीनतानी जाळनो पथारो)  वैद्य चुनीभाई  यज्ञ प्रकाशन, वडोदरा
 1993  
  235
 5978
 अतीतना अनुसंधानमां  भट्ट तनसुख  नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद
 1976  
  236
 6632
 अस्पृश्यता क्यारे नाबूद थाय?  अध्वर्यू रतिलाल  संस्कार ३, दत्त सोसायटी, अमदाबाद
 1964  
  237
 4353
 अस्पृश्यता क्यारे नाबूद थाय?  अध्वर्यु रतिलाल  अंग्रेजी शिक्षण कार्यालय, संस्कार, सरखेज रोड, अमदाबाद
 1964  
  238
 4354
 अस्पृश्यता क्यारे नाबूद थाय?  अध्वर्यु रतिलाल  अंग्रेजी शिक्षण कार्यालय, संस्कार, सरखेज रोड, अमदाबाद
 1964  
  239
 4009
 असहकार - महात्मा गांधीजीना लेखो आने भाषणो  विनोबा, प्यारेलालजी  युगधर्म कार्यालय, अहमदाबाद
 1923  
  240
 7145
 अस्तेय - ३  महेता बबलभाई  मंगल प्रभात, सरिताकुंज, पालडी, अमदाबाद
 1969  
1