Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Marathi Books List

 

  Page Number : 10

 Page No. 

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  271
 5283
 हिद स्वराजः मार्गदर्शक दस्तैवज  अग्रवाल गंगाप्रसाद  साम्ययोग प्रकाशन धुळे
 2005  
  272
 5284
 हिद स्वराजः मार्गदर्शक दस्तैवज  अग्रवाल गंगाप्रसाद  साम्ययोग प्रकाशन धुळे
 2005  
  273
 5517
 हिदी ग्रामीण जीवनाचा प्रश्न  अंजेरिया व नानावटी श्रीखंडे मोरेश्वर सदाशिव - अनु.  महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार कोल्हापूर
 -  
  274
 6363
 हिदूधर्मा वरील कलंक (महात्मा गांधी यांचे अस्पृश्यताविषयक विचार)  निरंतर ग.भा. - अनुवाद संग्राहक  भारत गौरव ग्रंथमाला कर्नाटक हाऊस चिराबाजार मुंबई नं. - २
 1934  
  275
 1711
 दिपस्तंभः अहिंसेचे पुजारी सत्याचे उपासक महात्मा गांधी  गोडबोले अनिल (डॉ.)  देशमुख आणि कंपनी १९१ शनिवार पुणे
 1991  
  276
 2426
 दिल्ली - डायरी (म. गांधीची १०-९-४७ ते ३०-१-४८ मधील प्रार्थनोत्तर प्रवचने)  साने गुरुजी - अनु.  रघुनाथ गणेश जोशी टिळक रोड पुणे - २
 1949  
  277
 5256
 दिल्ली - डायरी (म. गांधीची १०-९-४७ ते ३०-१-४८ मधील प्रार्थनोत्तर प्रवचने)  साने गुरुजी - अनु.  रघुनाथ गणेश जोशी टिळक रोड पुणे - २
 1949  
  278
 1868
 दिल्ली डायरी (म. गांधची १०-९-४७ ते ३०-१-४८ मधील प्रार्थनोत्तर प्रवचने)  साने गुरुजी (अनु.)  सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला पुणे
 1949  
  279
 1867
 दिल्ली डायरी (म. गांधची १०-९-४७ ते ३०-१-४८ मधील प्रार्थनोत्तर प्रवचने)  साने गुरुजी (अनु.)  सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला पुणे
 1949  
  280
 1635
 दिशादर्शक महात्मा  केळकर ग.म.  अखिल भारतीय साने गुरुजी कथामाला दादर
 1990  
  281
 5271
 दिशादर्शक महात्मा (भाग २)  केळकर ग.म.  मृणाल प्रकाशन नवी पंडीत कॉलनी नाशिक
 1992  
  282
 7301
 कर्मयोगी लोकमान्य टिळक  प्रधान ग.प्र.  नॅशनल बुक ट्रस्ट इन्डिया ए-५
   
  283
 2548
 काँग्रेस दिपिका प्रारंभा पासून स्वातंत्र्यप्राप्ती पर्यत गेल्या ६२ वर्षाचा कॉँग्रेसचा धावता इतिहास  कानिटकर रा. प्र.  चित्रशाळा प्रकाशन पुणे - २
 1948  
  284
 6016
 काका वाळुंजकर ः गांधी युगाचे शिल्पकार  वाळुंजकर पु. गो.  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1989  
  285
 1730
 काकाजी बापु विनोबा  बजाज कमलनयन भागवत तारा - अनु.  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1973  
  286
 1881
 कस्तुरबा  किराणे निर्मला  आनंदवन प्रकाशन सी-३ अल्ट्रा सोसायटी माहिम मुबंई
 1970  
  287
 1731
 कस्तुरबा  किराणे निर्मला  आनंदवन प्रकाशन सी-३ अल्ट्रा सोसायटी माहिम मुबंई
 1970  
  288
 1061
 कस्तुरबा ः शलाका तेजाची  गांधी अरुण जैन अशोक - अनुवाद  रोहन प्रकाशनपुणे
 2006  
  289
 609
 कस्तुरबाः शलाका तेजाची  गांधी अरुण जैन अशोक - अनुवाद  श्र्ुर्ैंर्‍ु रुु*ुह्रुर्‍ु रुु**ुर्ै
 2006  
  290
 5270
 चिरंतन प्रकाश देणारी ज्योत  थत्ते यदुनाथ  मंजुळ प्रकाशन सोमवार पेठ पुणे
 1994  
  291
 1885
 चिरस्मृति  देवगिरीकर त्र्यं. र - संगा.  कॉन्टीनेंटल प्रकाशन पुणे
 1949  
  292
 1744
 चिरस्मृति  देवगिरीकर त्र्यं. र - संगा.  कॉन्टीनेंटल प्रकाशन पुणे
 1949  
  293
 4912
 चित्ररूप गांधी जिवन  देवगीरीकर त्र्य.र.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1972  
  294
 5957
 क तार्थ जीवन (जमनालाल बजाज यांचे चरित्र)  शिखरे दा. न.  जमनालाल बजाज सेवा ट्रस्ट वर्धा
 1958  
  295
 1900
 तव चरणी ही अन्जलि! (म. गांधीविषयक काव्यसंग्रह)  तळवलकर गोपीन्ााथ (संपा)  गांधी स्मारक निधी कोथरुड पुणे
 1969  
  296
 1901
 तव चरणी ही अन्जलि! (म. गांधीविषयक काव्यसंग्रह)  तळवलकर गोपीन्ााथ (संपा)  गांधी स्मारक निधी कोथरुड पुणे
 1969  
  297
 5952
 तर मग आम्ही काय करावें? लिओ टॉलस्टॉय यांच्या रशियन भाषेंतील ग्रंथांचे एमर मॉड यांनी इंग्रजीत केलेलें भाषांतर - मराठी अनुवाद  कानेटकर माधव जनार्दन - अनुवादक  सुविचार प्रकाशन मंडळ पुणे
 1960  
  298
 5268
 खादी  साठे ताराबाई रा.  दा. पु. नगरकर ७५९/ ४५ डेक्कन जिमखाना पुणे
 1985  
  299
 1907
 खादी ः इतिहास व कार्य भाग-४  देवधर केशव  महाराष्ट्र काँगेस प्रकाशन
 1945  
  300
 5274
 खादी आणि वस्त्रस्वावलंबन  भावे विनोबा  साम्ययोग साधना द्वारा पराग चोळकर पी.२ लक्ष्मीनगर नागपूर
 1947  
1