Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Marathi Books List

 

  Page Number : 12

 Page No. 

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  331
 3111
 गांधी हत्या  कुरुंदकर नरहर  मुबंई सर्वोदय शांताश्रम २९९ ताडदेव रोड मुबंई
 -  
  332
 1445
 गांधी हत्या आणि मी  गोडसे गोपाळ  रविराज प्रकाशन ४५८-२ सदाशिव पेठ पुणे
 2005  
  333
 1697
 गांधी हत्या आणि मी  गोपाळ गोडसे  अस्मिता प्रकाशन पुणे
 1967  
  334
 5258
 गांधी विचार मीमांसा  भारदे बाळासाहेब  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1993  
  335
 5259
 गांधी विचार मीमांसा  भारदे बाळासाहेब  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1993  
  336
 579
 गांधी विचार मीमांसा  भारदे बाळासाहेब धर्माधिकारी  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1993  
  337
 1748
 गांधी विचार व पर्यावरण  धर्माधिकारी चंद्रशेखर  पुणे विद्यापीठ आणि अखिल भारतीय सर्वोदय सम्मेलन
 -  
  338
 5296
 गांधी विचार मिमांसा  भारदे बाळासाहेब  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1993  
  339
 585
 गांधी विचार दर्शन - अर्थकारण खंड - १३  शिखरे दा.न. - संपा.अनु.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1993  
  340
 577
 गांधी विचार दर्शन - सत्याग्रह विचार खंड - ४  भारदे बाळासाहेब धर्माधिकारी  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1994  
  341
 889
 गांधी विचार दर्शन - धर्मविचार भाग-१ खंड - १६  धर्माधिकारी भाऊ (संपा.)  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1994  
  342
 576
 गांधी विचार दर्शन - धर्मविचार भाग-२ खंड - १७  भारदे बाळासाहेब धर्माधिकारी - संपा.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1994  
  343
 890
 गांधी विचार दर्शन - धर्मविचार भाग-२ खंड - १७  धर्माधिकारी भाऊ (संपा.)  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1994  
  344
 828
 गांधी विचार दर्शन - जीवन साधना खंड - ३  प्रकाशकीय  गांधी वाड्यमय प्रकाशन समिती सदाशिव पेठ पुणे - २
 1959  
  345
 2665
 गांधी विचार दर्शन - भाषा संस्कृति व कला - १८  अकोलकर ग.वि. - संपा अनु.  गांधी वाडःमय प्रकाशन समिति विद्यापीठ वाडा पुणे
 1963  
  346
 2663
 गांधी विचार दर्शन - महाराष्ट्र व म.गांधी - ९  शिखरे दा.न.-संपाअनु.  गांधी वाडःमय प्रकाशन समिति विद्यापीठ वाडा पुणे
 1961  
  347
 5260
 गांधी विचार दर्शन - अर्थकारण  शिखरे दा.न. संपा.व अनु.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1993  
  348
 2571
 गांधी विचार दर्शन - शिक्षण विचार भाग - ११  अकोलकर ग.वि. - संपा अनु.  गांधी वाडःमय प्रकाशन समिति विद्यापीठ वाडा पुणे
 1962  
  349
 2455
 गांधी विचार दर्शन - गामस्वराज्य - खंड ८  धर्माधिकारी भाऊ (संपा.अनु.)  गांधी स्मारक निधी गांधी वाडमय प्रकाशन समिती पुणे -२
 1961  
  350
 5356
 गांधी विचार दर्शन - ग्राम-स्वराज्य खंड - ८  धर्माधिकारी भाऊ- संपा.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1995  
  351
 2664
 गांधी विचार दर्शन - सत्यागहाचे प्रयोग - १४  धर्माधिकारी भाऊ  गांधी वाडःमय प्रकाशन समिति विद्यापीठ वाडा पुणे
 1962  
  352
 2453
 गांधी विचार दर्शन - स्त्री - जीवन - खंड ६  प्रकाशक  गांधी स्मारक निधी गांधी वाडमय प्रकाशन समिती पुणे -२
 1960  
  353
 2572
 गांधी विचार दर्शन - धर्म विचार-२ भाग - १७  धर्माधिकारी भाऊ संपाअनु.  गांधी वाडःमय प्रकाशन समिति विद्यापीठ वाडा पुणे
 1963  
  354
 5257
 गांधी विचार दर्शन - जातीय ऐक्य  चव्हाण म.भा. - संयो.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1995  
  355
 5357
 गांधी विचार दर्शन - जीवन साधना (आश्रम व व्रते)खंड - ३  शिखरे दा. न. - संपादक.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1994  
  356
 898
 गांधी विचार दर्शन ः अर्थकारण खंड-१२३  शिखरे दा.न. - संपा.अनु.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1993  
  357
 897
 गांधी विचार दर्शन ः राजकारण खंड-१२  भारदे बाळासाहेब धर्माधिकारी भाऊ - संपा.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1995  
  358
 894
 गांधी विचार दर्शन ः हरिजन खंड-७  भारदे बाळासाहेब शिखरे दा.न. - संपा.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1995  
  359
 1916
 गांधी विचार दर्शन ः गीता विचार खंड-२  प्रकाशक  गांधी वाडःमय प्रकाशन समिति विद्यापीठ वाडा पुणे
 1959  
  360
 895
 गांधी विचार दर्शन ः सत्याग्रह विचार खंड-७  भारदे बाळासाहेब धर्माधिकारी  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1994  
1