Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Marathi Books List

 

  Page Number : 13

 Page No. 

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  361
 1915
 गांधी विचार दर्शन ः जीवन दर्शन खंड-१  प्रकाशक  गांधी वाडःमय प्रकाशन समिति विद्यापीठ वाडा पुणे
 1959  
  362
 1934
 गांधी विचार दर्शन ः अहिसा विचार खंड २०  वकिल व्यंकटेश - संपा अनु.  गांधी वाड्यमय प्रकाशन समिती सदाशिव पेठ पुणे - २
 1964  
  363
 5292
 गांधी विचार दर्शन ः हरिजन  शिखरे दा. न. - संपादक.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1995  
  364
 5302
 गांधी विचार दर्शन ः शिक्षणविचार  चव्हाण म.भा. - संयो.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1994  
  365
 5526
 गांधी विचार दर्शन ः गीता - विचार - खंड २  प्रकाशकिय  गांधी वाड्यमय प्रकाशन समिती सदाशिव पेठ पुणे - २
 1959  
  366
 5312
 गांधी विचार दर्शन ः सत्याग्रह विचार  चव्हाण म.भा. - संयो.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1994  
  367
 5293
 गांधी विचार दर्शन ः जीवन दर्शन (सर्वोदय हिद स्वराज्य आरोग्याची किल्ली )  चव्हाण म.भा. - संयो.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1995  
  368
 5289
 गांधी विचार दर्शन अर्थकारण  शिखरे दा. न. संपा. व अनु.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1993  
  369
 5291
 गांधी विचार दर्शन अर्थकारण  शिखरे दा. न. संपा. व अनु.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1993  
  370
 5303
 गांधी विचार दर्शन अर्थकारण  शिखरे दा. न. संपा. अनु.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1993  
  371
 892
 गांधी विचार दर्शन अहिसा विचार  भारदे बाळासाहेब धर्माधिकारी  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1994  
  372
 893
 गांधी विचार दर्शन शिक्षण विचार  भारदे बाळासाहेब धर्माधिकारी  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1994  
  373
 891
 गांधी विचार दर्शन ग्राम-स्वराज  भारदे बाळासाहेब धर्माधिकारी  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1995  
  374
 1925
 गांधी विचार दर्शनः महाराष्ट्र व म. गांधी खंड-९  शिखरे दा. न. - संपाअनु.  गांधी वाड्यमय प्रकाशन समिती सदाशिव पेठ पुणे - २
 1961  
  375
 1929
 गांधी विचार दर्शनः अर्थकारण खंड-१३  शिखरे दा. न. - संपाअनु.  गांधी वाड्यमय प्रकाशन समिती सदाशिव पेठ पुणे - २
 1962  
  376
 1928
 गांधी विचार दर्शनः राजकारण खंड-१२  धर्माधिकारी भाऊ (संपा.अनु.)  गांधी वाड्यमय प्रकाशन समिती सदाशिव पेठ पुणे - २
 1962  
  377
 1923
 गांधी विचार दर्शनः हरिजन खंड-७  शिखरे दा. न. - संपाअनु.  गांधी वाडःमय प्रकाशन समिति विद्यापीठ वाडा पुणे
 1961  
  378
 1924
 गांधी विचार दर्शनः हरिजन खंड-७  शिखरे दा. न. - संपाअनु.  गांधी वाडःमय प्रकाशन समिति विद्यापीठ वाडा पुणे
 1961  
  379
 1930
 गांधी विचार दर्शनः स्वराज्य-सत्यागह खंड-१५  धर्माधिकारी भाऊ (संपा.अनु.)  गांधी वाड्यमय प्रकाशन समिती सदाशिव पेठ पुणे - २
 1963  
  380
 1931
 गांधी विचार दर्शनः स्वराज्य-सत्यागह खंड-१५  धर्माधिकारी भाऊ (संपा.अनु.)  गांधी वाड्यमय प्रकाशन समिती सदाशिव पेठ पुणे - २
 1963  
  381
 1918
 गांधी विचार दर्शनः सत्याग्रह विचार खंड-४  प्रकाशक  गांधी वाडःमय प्रकाशन समिति विद्यापीठ वाडा पुणे
 1960  
  382
 1919
 गांधी विचार दर्शनः सत्याग्रह विचार खंड-४  प्रकाशक  गांधी वाडःमय प्रकाशन समिति विद्यापीठ वाडा पुणे
 1960  
  383
 1922
 गांधी विचार दर्शनः स्त्री जीवन खंड-६  प्रकाशक  गांधी वाडःमय प्रकाशन समिति विद्यापीठ वाडा पुणे
 1960  
  384
 1932
 गांधी विचार दर्शनः धर्मविचार भाग- १ खंड १६  धर्माधिकारी भाऊ (संपा.अनु.)  गांधी वाड्यमय प्रकाशन समिती सदाशिव पेठ पुणे - २
 1963  
  385
 1933
 गांधी विचार दर्शनः धर्मविचार भाग- १ खंड १६  धर्माधिकारी भाऊ (संपा.अनु.)  गांधी वाड्यमय प्रकाशन समिती सदाशिव पेठ पुणे - २
 1963  
  386
 1926
 गांधी विचार दर्शनः जातीय ऐक्य खंड-१०  शिखरे दा. न. - संपाअनु.  गांधी वाड्यमय प्रकाशन समिती सदाशिव पेठ पुणे - २
 1962  
  387
 1927
 गांधी विचार दर्शनः जातीय ऐक्य खंड-१०  शिखरे दा. न. - संपाअनु.  गांधी वाड्यमय प्रकाशन समिती सदाशिव पेठ पुणे - २
 1962  
  388
 1917
 गांधी विचार दर्शनः जीवन साधना खंड-३  प्रकाशक  गांधी वाडःमय प्रकाशन समिति विद्यापीठ वाडा पुणे
 1959  
  389
 1886
 गांधी विचार धाराः गांधी चरित्र व गांधीवाद यांची तोंडओळख करून देणारी १० व्याख्याने  शिखरे दा.न. - संपा.अनु.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 -  
  390
 5297
 गांधी विचारदर्शन ः अर्थकारण  शिखरे दा. न. संपा. व अनु.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1962  
1