Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Marathi Books List

 

  Page Number : 16

 Page No. 

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  451
 5264
 गांधीजींच्या गोष्टी  मंगळवेढेकर राजा  सुविचार प्रकाशन मंडळ पुणे
 1971  
  452
 4907
 गांधीजींच्या सहवासात  कातगडे पुंडलीकजी  अरुणराज प्रकाशन मुबंई
 1970  
  453
 1895
 गांधीजींच्या सहवासात  कातगडे पुंडलीकजी  अरुणराज प्रकाशन मुबंई
 1970  
  454
 2428
 गांधीजींच्या सहवासात एक आठवडा  फिशर लुई हुदलीकर सत्यबोध - अनु.  पॉप्युलर बुक डेपो लॅमिग्टन रोड मुबंई - ७
 1945  
  455
 1526
 गांधीजींच्या सान्निध्यांत  दिवाण प्रभाकर  पद्म प्रकाशन लिमिटेड मुंबई.
 1946  
  456
 5950
 गांधीजींच्या सान्निध्यात  दिवाण प्रभाकर  पद्म प्रकाशन लिमिटेड मुंबई
 1946  
  457
 4900
 गांधीजींचे पावन प्रसंग-१  मकनजी लल्लुभाई  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1966  
  458
 4660
 गांधीजींचे पावन प्रसंग-१  मकनजी लल्लूभाई अत्रे शांताबाई - अन्ाु.  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1966  
  459
 4901
 गांधीजींचे पावन प्रसंग-२  मकनजी लल्लुभाई  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1966  
  460
 4661
 गांधीजींचे पावन प्रसंग-२  मकनजी लल्लूभाई अत्रे शांताबाई - अन्ाु.  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1966  
  461
 4902
 गांधीजींचे पावन प्रसंग-३  मकनजी लल्लुभाई  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1966  
  462
 4662
 गांधीजींचे पावन प्रसंग-३  मकनजी लल्लूभाई अत्रे शांताबाई - अन्ाु.  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1966  
  463
 4739
 गांधीजींचे पावन-प्रसंग १  मकनजी लल्लुभाई  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1966  
  464
 4740
 गांधीजींचे पावन-प्रसंग २  मकनजी लल्लुभाई  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1966  
  465
 4741
 गांधीजींचे पावन-प्रसंग ३  मकनजी लल्लुभाई  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1966  
  466
 4668
 गांधीजींचे मानस  प्रभु आर. के. राव यू. आर. संग्राहक.  सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला पुणे
 1949  
  467
 4735
 गांधीजींचे मानस  प्रभु आर.के. ः यु.आर. राव  
   
  468
 सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला पुणे
 1949  Marathi  
   
  469
 1887
 गांधीजींचे अर्थशास्त्र  दाभोळकर देवदत्त  गांधी स्मारक निधी कोथरुड
   
  470
 5272
 गांधीजींचे बृहद् आत्मचरित्र - खंड१ला  देव शंकरराव - रचयिता भाऊ धर्माधिकारी - संपादक  सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला पुणे
 1970  
  471
 4693
 गांधीजींचे बृहद् आत्मचरित्र खंड - १  देव शंकरराव - रचयिता धर्माधिकारी दादा - संपादन  सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला पुणे
 1970  
  472
 5911
 गांधीजींचे विविध दर्शन  राधाकृष्णन एस. - संकलनकार गोरे नारायण गणेश - अनुवाद  सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला पुणे
 1944  
  473
 1935
 गांधीजींचे विविध दर्शन  राधाकृष्णन एन.  सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला पुणे
 1944  
  474
 1936
 गांधीजींचे विविध दर्शन  राधाकृष्णन एन.  सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला पुणे
 1944  
  475
 5525
 गांधीजींचे विद्यार्थी-जीवन ः आत्मकथेच्या आधारे  अशोक - संग्रा. जोशी श्रीपाद - अनु.  महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे - २
 1956  
  476
 5949
 गांधीजींचे विध्यार्थ्यांशी हितगूज (प्रसिध्द लेखांमधून आणि भाषणांमधून निवडलेली रत्नें)  धर्माधिकारी भाऊ - संपा. व संग्राह  महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार लि. मुंबई
 1943  
  477
 4663
 गांधीजींचे जीवन प्रसंग  गांधी मनुबेन  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1966  
  478
 901
 गांधींजींचे जीवन त्यांच्याच शब्दात  कृपालानी कृष्ण - संगा. संपा  नवजीवन प्रकाशन मंदीर अहमदाबाद
 2006  
  479
 902
 गांधींजींचे जीवन त्यांच्याच शब्दात  कृपालानी कृष्ण - संगा. संपा  नवजीवन प्रकाशन मंदीर अहमदाबाद
 2006  
  480
 855
 गांधीजींचा हरवलेला ठेवा हरिलाल गांधी  परिख नीलम  ग्रंथाली मुद्रन सुविधा केंद्र प्रकाशन
 2005  
1