Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Marathi Books List

 

  Page Number : 22

 Page No. 

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  631
 115
 गिताई  विनोबा  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 2005  
  632
 116
 गिताई  विनोबा  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 2003  
  633
 8801
 गिताई (भागवत गीता मराठीत)  विनोबा  ग्राम सेवा मंडल नालवाडी
 1948  
  634
 765
 गीता - प्रवचने - आर्या  भावे शिवाजी  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 2007  
  635
 766
 गीता - प्रवचने - आर्या  भावे शिवाजी  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 2007  
  636
 46
 गीता प्रवचनें  विनोबा  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 2003  
  637
 3
 गीता प्रवचनें  विनोबा  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 2006  
  638
 122
 गीता सार  विनोबा  -
 -  
  639
 107
 गीताई  विनोबा  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 1999  
  640
 29
 गीताई चिंतनिका  विनोबा  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 2003  
  641
 40
 गीताई पदकोश  भावे शिवाजी  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 1976  
  642
 42
 गीताई माऊली माझी  रामभाऊ - संपादन  गीताई मिशन पवनार वर्धा
 2005  
  643
 17
 गीताई शब्दार्थ कोश  विनोबा  ग्राम सेवा मंडल नालवाडी
 1950  
  644
 19
 गीताईची विशेषता  रामभाऊ - संपादन - संकलन  गीता प्रवचन अमृत महोत्सव प्रकाशन पवनार
 2008  
  645
 38
 जिवन दृष्टी  विनोबा  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 2005  
  646
 43
 जिवन दृष्टी  विनोबा  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 1996  
  647
 106
 जिवन दृष्टी  विनोबा  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 -  
  648
 33
 ज्ञान ते सांगतो पुन्हा  विनोबा जयंतराव पाटील व मीना पाटील- अनुवाद  कृषि उद्योग व आदिवासी कल्याण प्रतिष्ठान बोर्डी डहाणू
 2006  
  649
 32
 दुसरा ज्ञानेश्वर  बोकील मिलिंद  मुबंई सर्वोदय मंडल ताडदेव रोड मुबंई
 2004  
  650
 24
 धर्मामृत  विनोबा कालिन्दी - संकलन - संपादन  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 2000  
  651
 67
 नाम माला  विनोबा  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 1995  
  652
 120
 प्रबोध  विनोबा हरिभाऊ तळेले विजय दिवाण - संकलन - संपादन  सर्वोदय साधना शांताश्रम
 1995  
  653
 31
 प्रेमपंथ अहिंसेचा - विनोबांची जीवनकथा त्यांच्याच शब्दात  विनोबा  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 2006  
  654
 27
 प्रेमपंथ अहिंसेचा: विनोबांची जीवनकथा त्यांच्याच शब्दात  विनोबा कालिन्दी - संकलन - संपादन  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 2003  
  655
 108
 भागवत धर्म मीमांसा  विनोबा  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 1991  
  656
 100
 भावे - कुल - वृत्तान्त  भावे गोविंद वासुदेव  गोविंद वासुदेव भावे वासुदेव पर्णकुटी पुणे
 1940  
  657
 98
 भूदान गंगा - प्रथम खंड  विनोबा  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 1957  
  658
 8636
 भूदान चळवळ  राऊत गणेश दत्तात्रेय डॉ.  प्रफुल्लता प्रकाशन नारायण पेठ पुणे
 2015  
  659
 11
 मधुकर  विनोबा  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 2007  
  660
 65
 मधुकर  विनोबा  परंधाम प्रकाशन पवनार वर्धा
 1995  
1