Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Marathi Books List

 

  Page Number : 3

 Page No. 

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  61
 1450
 महात्मा गांधी आणि दलित समस्या  सुराणा पन्नालाल  महात्मा गांधी अभ्यास केंद्र शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर
 2004  
  62
 630
 महात्मा गांधी आदिपर्व खंड-१  प्यारेलाल ब्रिजमोहन हेडा- अनुवादक  पराग एजन्सीज अकोला
 2004  
  63
 631
 महात्मा गांधी आदिपर्व खंड-२  प्यारेलाल ब्रिजमोहन हेडा- अनुवादक  पराग एजन्सीज अकोला
 2004  
  64
 623
 महात्मा गांधी अखेरचे पर्व भाग-१  प्यारेलाल ब्रिजमोहन हेडा- अनुवादक  पराग एजन्सीज अकोला
 2004  
  65
 624
 महात्मा गांधी अखेरचे पर्व भाग-२  प्यारेलाल ब्रिजमोहन हेडा- अनुवादक  पराग एजन्सीज अकोला
 2004  
  66
 625
 महात्मा गांधी अखेरचे पर्व भाग-३  प्यारेलाल ब्रिजमोहन हेडा- अनुवादक  पराग एजन्सीज अकोला
 2004  
  67
 626
 महात्मा गांधी अखेरचे पर्व भाग-४  प्यारेलाल ब्रिजमोहन हेडा- अनुवादक  पराग एजन्सीज अकोला
 2004  
  68
 1078
 महात्मा गांधी यांचे १०१ मौलिक विचार  पाटील रविन्द्र- संकलन  लोक वाडमय गृह मुंबई
 2006  
  69
 2249
 महात्मा गांधी यांचे संकलित वाडःमय खंड २८ वा (ऑगस्ट-नोव्हेंबर १९२५)  पर्वते त्र्य. वि. (अनु.)  नवजीवन प्रकाशन मंदीर अहमदाबाद
 1968  
  70
 2440
 महात्मा गांधी यांचे चरित्र विशेष परिचय लेख व व्याख्याने  गोखले अवंतिकाबाई  मुबंई मराठी ग्रंथसंग्रहालय १७२ नायगाव कॉस रोड दादर मुबंई - १४
 1970  
  71
 4652
 महात्मा गांधी यांचे चरित्र विशेष परिचय लेख व व्याख्याने  गोखले अवंतिकाबाई  मुबंई मराठी ग्रंथसंग्रहालय १७२ नायगाव कॉस रोड दादर मुबंई - १४
 1970  
  72
 1677
 महात्मा गांधी विचार दर्पण  आपटे राधाबाई (संकलक)  श्रीमती राधाबाई आपटे जंगली महाराज रोड पुणे
 1969  
  73
 5873
 महात्मा गांधी विचार दोहन  सरोदे पीतांबर  आंतरभारती अध्ययन अनुसंधान केंद्र धुळे
 2009  
  74
 6056
 महात्मा गांधी गौरव ग्रंथः गांधी जन्म शताब्दीनिमित्त प्रकाशन  शिखरे दा.न. - संपा.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी प्रकाशन पुणे
 -  
  75
 5286
 महात्मा गांधी गरव ग्रंथ  देवगिरीकर त्र्यं. र.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 -  
  76
 2021
 महात्मा गांधी संक्षिप्त चरित्र व विचारधन  जोशी शारदा  विद्याभारती प्रकाशन लातूर
 2008  
  77
 627
 महात्मा गांधी सत्याग्रहाच्या उंबरठ्यावर  प्यारेलाल ब्रिजमोहन हेडा- अनुवादक  पराग एजन्सीज अकोला
 2005  
  78
 2621
 महात्मा गांधी चरित्र कामगिरी आणि शिकवण  दामले सीताराम केशव  भारत गौरव गंथमाला गिरगाव मुंबई
 1924  
  79
 1447
 महात्मा गांधीः राजकीय चरित्र  रोदरमुंड डीटमार सरोज देशपांडे - अनु.  डायमंड पब्लिकेशन्स पुणे
 2007  
  80
 586
 महात्मा गांधी कॉग्रेस आणि भारताची फाळणी  झा देवचंन्द्र  श्री विद्या प्रकाशन पुणे
 1998  
  81
 1745
 महात्मा गांधींचे नेतृत्व  देशपांडे विनायक त्र्य.  महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार मुबंई
 1945  
  82
 1883
 महात्मा गांधींचे अध्यात्मिक जीवन  रानडे गुरुदेव गजेंद्रगडकर क. वे. - अनु.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1966  
  83
 5512
 महात्मा गांधींचे अध्यात्मिक जीवन  रानडे गुरुदेव गजेंद्रगडकर क. वे. - अनु.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1966  
  84
 6386
 महात्मा गांधींचे विचार  प्रभू आर. के. राव यू. आर. हेडा ब्रिजमोहन - अनुवाद  नवजीवन प्रकाशन मंदीर अहमदाबाद
 2010  
  85
 7225
 महात्मा गांधींचे विचार  प्रभू आर. के. राव यू. आर. हेडा ब्रिजमोहन - अनुवाद  नवजीवन प्रकाशन मंदीर अहमदाबाद
 2010  
  86
 1729
 महात्मा गांधीचें दर्शन (१९४३ च्या गांधी सप्ताहाढनिमित्त आचार्य शं.द. जावडेकर यांनी येरवडा तुरुगांत दिलेली प्रवचने)  साने गुरुजी  नारायण लक्ष्मणराव कोकाटे
   
  87
 1948
 3    
   
  88
 4130
 महात्मा गांधींचा दैनंदिन विचार (२० नोव्ह. ४४ ते १० ऑक्टो. ४६  ?????????  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि कोथरुड पुणे
 1970  
  89
 916
 महात्मा गांधीचा दैनंदिन विचार (२० नोव्हेंबर १९४४ ते ऑक्टो १९४६)  प्रकाशकिय  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1994  
  90
 4910
 महात्मा गांधींचा संदेश  राव यू.एस.मोहन  प्रकाशन विभाग भारत सरकार
 1969  
1