Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Marathi Books List

 

  Page Number : 4

 Page No. 

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  91
 4911
 महात्मा गांधींचा संदेश  राव यू.एस.मोहन  प्रकाशन विभाग भारत सरकार
 1969  
  92
 2244
 महात्मा गांधींचा संदेश  मोहनराव यू. एस. (संकलन संपा.)  प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार
 1969  
  93
 5522
 महात्मा गांधींचीं अखेरची चार वर्षे  देवगिरीकर त्र्य. र.  भारत ग्रंथमाला पुणे- २
 1970  
  94
 866
 महात्माची अखेर  फडनीस जगन  लोकवाडमय गृह मुबंई
 2004  
  95
 914
 महात्माजींच्या सहवासातल्या काही आठवणी  भावे बाळकोबा  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 2001  
  96
 2439
 महात्माजींच्या सहवासातल्या काही आठवणी  बाळकोबा भावे  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1969  
  97
 5909
 महात्माजींचे सत्याचे प्रयोग अथवा आत्मकथा  पटवर्धन सीताराम पुरुषोत्तम - अनुवादक जावडेकर शं.द.  सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला पुणे
 1951  
  98
 2222
 महात्माजींचे सत्याचे प्रयोग अथवा आत्मकथा  पटवर्धन सीताराम पुरुषोत्तम - अनुवादक जावडेकर शं.द.  सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला पुणे
 1951  
  99
 1880
 महात्माजींची विलायतची यात्रा  देसाई महादेव थत्ते यदुनाथ (अनु.)  महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार गिरगाव मुबंई
 1945  
  100
 2246
 महात्माजींची विलायतची यात्रा  देसाई महादेवभाई थत्ते यदुनाथ - अनु.  महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार मुंबई
 1945  
  101
 7268
 महान भारतीय क्रांतीकारक (प्रथम पर्व १७७०-१९००)  झांबरे स.ध.  महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ मुंबई
 2007  
  102
 6025
 मंजिल दूरच राहिली  धर्माधिकारी चंद्रशेखर  मंजुल प्रकाशन पुणे
 2008  
  103
 5273
 मो. क. गांधी (प्रा. निर्मलकुमार बोस यांच्या ‘स्टडीज इन गांधीझम‘ आणि ‘माय डेज वुईथ गांधी‘ या पुस्तकांच्या मराठी भाषांतराना लिहिलेल्या दोन प्रस्तावना)  पळशीकर वसंत  म.द. पाध्ये औरंगाबाद
 1974  
  104
 2445
 मो. क. गांधी (प्रा. निर्मलकुमार बोस यांच्या ‘स्टडीज इन गांधीझम‘ आणि ‘माय डेज वुईथ गांधी‘ या पुस्तकांच्या मराठी भाषांतराना लिहिलेल्या दोन प्रस्तावना)  पळशीकर वसंत  म.द. पाध्ये औरंगाबाद
 1974  
  105
 580
 मोहनमाला (म.गांधीच्या वाङ्मयातील वेचक विचार सुमने)  प्रभू आर.के. - संकलक चाफेकर सुधा - अनु.  मुबंई सर्वोदय मंडळ २९९ ताडदेव रोड नाना चौक मुबंई
 1994  
  106
 1524
 मोहनमाया  भटकळ रामदास  मौज प्रकाशन गृह खटाववाडी गिरगांव मुबंई
 2007  
  107
 5513
 मायमाऊली मानवतेची ः गांधी जीवन दर्शन*.नाट्य निवेदन*.  सूर्यवंशी कृ. गो.  महाराष्ट्र राज्य समाज शिक्षण समिती पुणे
 1968  
  108
 7080
 मैत्री  धर्माधिकारी दादा  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1974  
  109
 913
 मानवनिष्ठ भारतीयता  धर्माधिकारी दादा  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1992  
  110
 5943
 मानवतेचे महापुजारी राष्ट्रसंत तुकडोजी (जीवन व कार्य)  कडवे रघुनाथ  अमोल प्रकाशन नागपूर
 2010  
  111
 5261
 मानवतेचा मापदंड महात्मा गांधी  धर्माधिकारी दादा  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1994  
  112
 5280
 मानवतेची आशाः गांधी मार्ग  चौधरी मधुकरराव  मुरलीधर गंधें कार्यवाह साने गुरुजी साहित्य संस्कृति संगम
 1986  
  113
 6731
 माझें पुराण  कर्वे आनंदीबाई कर्वे कावेरी - संपादिका  केशव भिकाजी ढवळे श्रीसमर्थ सदन पहिली भटवाडी गिरगाव मुंबई-०३
 1944  
  114
 2361
 मी पाहिलेले गांधीजी  जोशी श्रीपाद  उत्कर्ष प्रकाशन रेणुका अपार्टमेंन्ट पुणे
 1997  
  115
 1166
 मी पाहिलेले गांधीजी  जोशी श्रीपाद  उत्कर्ष प्रकाशन रेणुका अपार्टमेंन्ट पुणे
 1997  
  116
 4664
 मी पाहिलेले गांधीजी  जोशी श्रीपाद  जोशी आणि लोखंडे प्रकाशन पुणे
 1961  
  117
 6045
 मी नास्तिक का आहे  भगतसिग चंद्र बिपन - प्रस्तावना  लोकवाडःमय गृह मुंबई
 2007  
  118
 1067
 मी नस्तिक का आहे  भगतसिग शहिदचंद्र बिपन  लोक वाडमय गृह मुंबई
 2007  
  119
 584
 मुलांचे बापू  मलनजी लल्लुभाई  परधाम प्रकाशन पवनार
 1994  
  120
 4736
 मुलांचे बापू (गांधीजींचे पावन प्रसंग)  मकनजी लल्लुभाई  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1981  
1