Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Marathi Books List

 

  Page Number : 5

 Page No. 

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  121
 4658
 मुलांचे बापू (गांधीजींचे पावन प्रसंग)  मकनजी लल्लूभाई अत्रे शांताबाई - अन्ाु.  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1981  
  122
 908
 मुलांचे बापू (गांधीजींचे पावन प्रसंग)  मकनजी लल्ुभाई  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 2004  
  123
 1064
 मीरा आणि महात्मा  कंकर सुधीर  राजहस प्रकाशन मुंबई
 2007  
  124
 1065
 व्यक्तिविमर्शकाच्या नजरेतुन सावरकर गांधी आंबेडकर  वष्ट जयंत  पद्मगंधा प्रकाशन पुणे
 2007  
  125
 7277
 वंदे मातरम्ची आत्मकथा  रंगा हरी  साप्ताहिक विवेक हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था ५-१२ प्रभादेवी मुंबई-२५
 2005  
  126
 6589
 वात्सल्याची प्रसाद - दीक्षा (एका आश्रमवासी सेविकेस आलेली महात्माजींची पत्रे)  कालेलकर काका  सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला पुणे
 1938  
  127
 1875
 श्रद्धांजली  सातोस्कर बा.द.  महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार गिरगाव मुबंई
   
  128
 2563
 श्रध्दांजली  सातोस्कर बा. द.  महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार मुंबई
 1949  
  129
 5524
 अेक चैतन्ययात्रा  मीराबेन मराठे रंगा - अनु.  स्त्री-सखी प्रकाशन किर्लोस्कर प्रेस पुणे - ९
 1971  
  130
 1893
 अेक चैतन्ययात्रा  मीराबेन मराठे रंगा - अनु.  स्त्री-सखी प्रकाशन किर्लोस्कर प्रेस पुणे - ९
 1971  
  131
 5275
 अेकला चलोरे  केळकर श्रीपाद  सदाशिव बागाईतकर स्मृतिमाला
 2000  
  132
 5265
 अेकला चलोरे  केळकर श्रीपाद  सदाशिव बागाईतकर स्मृतिमाला
 2000  
  133
 1725
 आपले बापूजी  वैद्य भालचंद्र  ज्योत्स्ना प्रकाशन गिरगाव मुबंई
 1967  
  134
 5389
 आपले गांधी  देसाई नारायण शहा मु. ब. - अनु. पाटील विश्वासराव - अनु.  गांधी संशोधन प्रतिष्ठान जळगांव
 2009  
  135
 5390
 आपले गांधी  देसाई नारायण शहा मु. ब. - अनु. पाटील विश्वासराव - अनु.  गांधी संशोधन प्रतिष्ठान जळगांव
 2009  
  136
 5391
 आपले गांधी  देसाई नारायण शहा मु. ब. - अनु. पाटील विश्वासराव - अनु.  गांधी संशोधन प्रतिष्ठान जळगांव
 2009  
  137
 597
 आपले गांधी -१ धुळीतून धुरंधर  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  138
 877
 आपले गांधी -१ धुळीतून धुरंधर  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  139
 606
 आपले गांधी -१० गांधीजचे उपवास  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  140
 886
 आपले गांधी -१० गांधीजचे उपवास  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  141
 607
 आपले गांधी -११ गांधी एड्ढ कशल व्युहरचनाकार  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  142
 887
 आपले गांधी -११ गांधी एककुशल व्युहरचनाकार  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  143
 608
 आपले गांधी -१२ गांधीजीं विषयी कित्येक गैर समजूती  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  144
 888
 आपले गांधी -१२ गांधीजीं विषयी कित्येक गैर समजूती  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  145
 598
 आपले गांधी -२ गांधीजींच्या काही तीन मुख्य देणग्या  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  146
 878
 आपले गांधी -२ गांधीजींच्या तीन मुख्य देणग्या  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  147
 599
 आपले गांधी -३ गांधीजींच्या काही ठळक गुणवैशिष्ट्ये  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  148
 879
 आपले गांधी -३ गांधीजींच्या काही ठळक गुणवैशिष्ट्ये  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  149
 600
 आपले गांधी -४ अहिसा  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  150
 880
 आपले गांधी -४ अहिसा  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
1