Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Marathi Books List

 

  Page Number : 6

 Page No. 

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  151
 881
 आपले गांधी -५ रचनात्मक कार्यक्रम  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  152
 602
 आपले गांधी -६ अस्पृश्यता निवारा  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  153
 882
 आपले गांधी -६ अस्पृश्यता निवारा  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  154
 603
 आपले गांधी -७ सांप्रदायिक भावना  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  155
 883
 आपले गांधी -७ सांप्रदायिक भावना  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  156
 604
 आपले गांधी -८ नारी  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  157
 884
 आपले गांधी -८ नारी  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  158
 605
 आपले गांधी -९ राष्ट्रपिता  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  159
 885
 आपले गांधी -९ राष्ट्रपिता  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  160
 4653
 आपले सरहद्द गांधी (खान अब्दुल गफारखान)  धनंजय  परंधाम प्रकाशन पवनार (वर्धा)
 1969  
  161
 601
 आपलेगांधी -५ रचनात्मक कार्यक्रम  देसाई नारायण भाई  चिरायु प्रकाशन पुणे
 2006  
  162
 588
 आपेल बापूजी  वैद्य भालचंद्र  जोत्स्ना प्रकाशन
 1993  
  163
 1874
 आम्ही पाहिलेले गांधीजी अर्थात (गांधीजीचे विविध दर्शन) चाळीसहुन अधिक लोकांच्या दृष्टीतून  शुक्ल चंद्रशेखर (संगा.) बोरकर बा.भ. (्अनु.)  वोरा आणि कंपनी पब्लिशर्स लिमिटेड ३ राउंड बिल्डींग काळबादेवी रोड मुबंई
   
  164
 2558
 आमच्या देशाचें दर्शन  कालेलकर काका चोरघडे वामन-संग सावंत माधव - अनु.  महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार मुंबई
 -  
  165
 1872
 अहिंसेची साधना  चोरघडे वामन (संपा.)  महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार गिरगाव मुबंई
 1945  
  166
 1903
 अहिसेचे अर्थशास्त्र  कुमारप्पा जे. सी. मेहता व्ही.एल.  महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार मुंबई
 1946  
  167
 1904
 अहिसेचे अर्थशास्त्र  कुमारप्पा जे. सी. मेहता व्ही.एल.  महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार मुंबई
 1946  
  168
 1905
 अहिसेचे अर्थशास्त्र  कुमारप्पा जे. सी. मेहता व्ही.एल.  महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार मुंबई
 1946  
  169
 1902
 अहिसेचे अर्थशास्त्र  कुमारप्पा जे. सी. मेहता व्ही.एल.  महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार मुबंई
 1946  
  170
 2559
 अहिसेचें अर्थशास्त्र  कुमारप्पा जे.सी. मेहता व्ही. एल्.  महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार मुंबई
 1946  
  171
 2565
 अहिसेची साधना  चोरघडे वामन  महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार गिरगाव मुबंई
 1945  
  172
 6077
 अहिसा दर्शन (म.गांधीजींचे अहिसेवरील काही निवडक लेख)  प्रकाशकिय  महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार मुंबई
 1943  
  173
 5944
 अहिसा दर्शन (महात्माजींचे अहिसेवरील काही निवडक लेख)  प्रकाशकीय  महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार लि. मुंबई
 1943  
  174
 2551
 अहिसक समाजाचे प्रतीक खादी  मेहता बाळूभाई  काँगेस प्रकाशन मुबंई
 -  
  175
 1878
 अर्थशास्त्र कि अनर्थशास्त्र ?  जॉन रस्किन जावडेकर शं.द. - अनु.  सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला पुणे
 1944  
  176
 2556
 अर्थशास्त्र कि अनर्थशास्त्र ?  जॉन रस्किन जावडेकर शं.द. - अनु.  सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला पुणे
 1941  
  177
 2566
 अस्पृश्यांचा मुक्तिसंगाम  शंकरराव रा. डागे चंद्रकुमार - संपा.  मेसर्स जोशी आणि लोखंडे प्रकाशन सदाशिव पेठ पुणे-२
 -  
  178
 5266
 अस्पृश्यतेचे उच्चटन  पळशीकर वसंत  प्रा. म.द. पाध्ये घाणेकर बंगला पॉवर हाऊसजवळ औरंगाबाद
 1973  
  179
 5523
 अस्पृश्यतेचा शास्त्रार्थ  पाठक महामहोपाध्याय श्रीधरशास्त्री  आत्माराम प्रिटींग आणि पब्लिशिग लि. गल्ली नं.-२ धुळे
 1855  
  180
 5255
 अस्पृश्यता निवारण  पटवर्धन सिताराम पुरुषोत्तम उर्फ आप्पसाहेब पटवर्धन  महाराष्ट्र काँग्रेस प्रकाशन
 1945  
1