Gandhi Research Foundation

Books ON Mahatma Gandhi

  •  English Books   •   Marathi Books   •  Hindi Books   •  Gujarati Books   •  Other Language Books


Marathi Books List

 

  Page Number : 15

 Page No. 

No. Acc.No Title of Books Authors/Editors Publishers Pub. Year
  421
 5874
 गांधी-विचार व पर्यावरण  धर्माधिकारी चंद्रशेखर  सर्वोदय आश्रम म.गांधी मार्ग धरमपेठ नागपूर.
 2008  
  422
 5298
 गांधीविचार व पर्यावरण  धर्माधिकारी चन्द्रशेखर  पुणे विद्यापीठ आणि अखिल भारतीय सर्वोदय सम्मेलन
 2008  
  423
 5300
 गांधीविचार व पर्यावरण  धर्माधिकारी चन्द्रशेखर  पुणे विद्यापीठ आणि अखिल भारतीय सर्वोदय सम्मेलन
   
  424
 7232
 गांधीगीताः गांधीजींचा आध्यात्मिक दृष्टिकोन  जोशी यशवंत  मैत्रेय प्रकाशन मुंबई
 2009  
  425
 1074
 गांधींची गोष्ट  आपटे गुरुजी  कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन विजयानगर पुणे-३०
 2005  
  426
 4665
 गांधीजी  दवे जुगतराम  नवजीवन प्रकाशन मंदीर अहमदाबाद
 1996  
  427
 4666
 गांधीजी  दवे जुगतराम  नवजीवन प्रकाशन मंदीर अहमदाबाद
 1996  
  428
 868
 गांधीजी  दवे जुगतराम  नवजीवन प्रकाशन मंदीर अहमदाबाद
 1996  
  429
 909
 गांधीजी  दवे जुगतराम  नवजीवन प्रकाशन मंदीर अहमदाबाद
 2006  
  430
 3477
 गांधीजी  दवे जुगतराम  नवजीवन प्रकाशन मंदीर अहमदाबाद
 2007  
  431
 3478
 गांधीजी  दवे जुगतराम  नवजीवन प्रकाशन मंदीर अहमदाबाद
 2005  
  432
 5948
 गांधीजी  दवे जुगतराम पाटील शामराव - अनुवाद  चित्रशाळा प्रकाशन पुणे - २
 1949  
  433
 610
 गांधीजी  देशपांडे पु.ल.  राजहंस प्रकाशन सदाशिव पेठ पुणे
 2005  
  434
 1246
 गांधीजी  देशपांडे पु.ल.  राजहंस प्रकाशन सदाशिव पेठ पुणे
 2006  
  435
 7262
 गांधीजी  देशपांडे पु.ल.  राजहंस प्रकाशन सदाशिव पेठ पुणे
 2004  
  436
 1938
 गांधीजी  देशपांडे पु.ल.  -
 -  
  437
 2560
 गांधीजी - प्रयोगी का योगी  देवगिरीकर त्र्य.र.  भारत गंथमाला पुणे - २
 1970  
  438
 1701
 गांधीजी (एक दर्शन)  धर्माधिकारी दादा  वीणा प्रकाशन सिताबर्डी नागपूर
 1946  
  439
 587
 गांधीजी प्रणित उद्योग - व्यवसाय  महाम्बरे गंगाधर  पद्मगंधा प्रकाशन पुणे
 2005  
  440
 5290
 गांधीजी आणि लोकस्वराज्य  देव शंकरराव संपा. कंटक प्रेमा  सासवड आश्रम विश्वस्त मंडळ सासवड पुणे
 1081  
  441
 768
 गांधीजी आणि लोकस्वराज्य  देव शंकरराव कंटक प्रेमा - संपा.  सासवड आश्रम विश्वस्त मंडळ सासवड पुणे
 1981  
  442
 1453
 गांधीजी का खोया हुआ धनः हरिलाल गांधी  परिख नीलम  महात्मा गांधी अभ्यास केंद्र शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर
 2007  
  443
 1723
 गांधीजीः महात्मा आणि राष्ट्रपिता  कोकंडाकर जे. आर.  भारतीय विद्या भवन मुबंई
 2002  
  444
 7300
 गांधीजीः महात्मा ाणि राष्ट्रपिता  कोकंडाकर जे आर  भारतीय विद्या भवन मुंबई
 2002  
  445
 7215
 गांधीजीः श्रध्दांजली आणि शब्दचित्रे  मोहनराव यू.एस. अनु. केजकर प्रकाश देशपांडे  नॅशनल बुक ट्रस्ट इन्डिया ए-५
   
  446
 5301
 गांधीजींचे अर्थशास्त्र  दाभोळकर देवदत्त अ.  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1977  
  447
 3472
 गांधीजींचे जीवन त्यांच्याच शब्दात  कृपलानी कृष्ण - संगा.संपा हेडा ब्रिजमोहन - अनु.  नवजीवन प्रकाशन मंदीर अहमदाबाद
 2007  
  448
 5945
 गांधीजींच्या आठवणी (मूळ गुजराती पुस्तकाचे मराठी भाषांतर)  शांतिकुमार धर्माधिकारी भाऊ - भाषांतरकार  साधना प्रकाशन पुणे
 1965  
  449
 2570
 गांधीजींच्या कृपाछत्राखालीं  कोतवाल भाई  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1968  
  450
 4909
 गांधीजींच्या कपाछत्राखाली  कोतवाल भाई  महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी पुणे
 1968  
1